hello world!
Přihlásit se

Globální Dopad

Globální Událost - Globální Dopad - Globální Pohled - Globální Vize

MUDr. Petr Simeon Gajdoš
Díky svému masivnímu dopadu na celý svět přinesla pandemie COVID-19 celou řadu změn. Ušetřena není žádná oblast lidského života. Ekonomická i politická moc a světové bohatství se přerozděluje s vážnými sociálními následky. Pandemie vedla k rozšíření působnosti politické zvůle stejně tak k revoltě vůči ní. Celá společnost i její hodnoty se proměňují jak samotnou pandemií, tak politickými rozhodnutími, které mají vliv na ekonomiku, na sociální rozvrstvení, naši psychiku a v neposlední řadě i na lékařskou praxi.

Na první pohled se může jevit, že pandemie spadá výhradně pod zdravotnictví. Ve skutečnosti je pandemie pomyslnou špičkou ledovce celé řady událostí, které spolu zdánlivě nesouvisí. Tyto události předcházejí, doprovází a následují její vypuknutí. Souhrn jednotlivých událostí tvoří Globální Událost. Přímý dopad takové události zažíváme bezprostředně a její další vlivy se nás týkají nepřímo. Souhrn přímého a nepřímého působení lze nazvat Globální Dopad, který   ovlivňuje prakticky každého člověka na planetě Zemi. Nikdo dnes již nepochybuje, že tyto změny souvisí i s ekologickými tématy, především znečištěným ovzduším a změnami klimatu. Lidstvo se potýká i s dalšími problémy, jako je přelidnění a migrace obyvatel.

Pandemie je globální dynamický proces a my žijeme v globální a propojené společnosti. Co se děje na jednom konci světa, působí na dění na druhém. Vše je vzájemně propojeno a vzájemně se ovlivňuje. Toto propojení je umocněno moderními médii a široce dostupným internetem. Dříve jsme žili v uzavřených společenstvech a v národních "bublinách" s pevně vymezenými hranicemi. Dnes můžeme díky internetu virtuálně cestovat celým světem a napříč společenským, kulturním a politickým spektrem. Každý z nás je součástí tohoto globálního dynamického procesu a svým jedinečným způsobem spoluutváří celek.

Abychom mohli pochopit a úspěšně se přizpůsobit novým změnám, nevystačíme si s omezeným černo-bílým viděním světa. Koronavirus není příčinou současné globální situace, ale spíše jejím vyjádřením. Jeho poselství je o životním prostoru a dechu života. Současné klimatické, ekologické, zdravotnické, politicko-sociální a ekonomické globální jevy nelze vyřešit izolovaně. Je potřeba rozvinout Globální Pohled a vidět širší souvislosti mezi individuálním zdravím, zdravím populace a životním prostředím.

Globální Pohled nám umožňuje pro sebe i na společenské úrovni nalézt způsob, jak se lépe vyrovnat s výzvami, která tato doba přináší. Můžeme se pokusit na různých úrovních narovnat narušené vazby a dosáhnout přirozeným způsobem vnitřní i vnější rovnováhy. Rovnováha, stabilita a zdraví jsou součástí Globální Vize, kde každý žije v harmonii se sebou i společenstvím a přírodou. Do nové Globální Vize budoucnosti bychom měli zahrnout, jak individuální i kolektivní potřeby lidstva, tak evoluční potřeby přírody. Globální Vize sebou nese nepochybně i spirituální aspekt a osobnostní vývoj, stejně jako nutnost nové interpretace lidských hodnot a idejí. Zejména se jedná o lidskou sebestřednost, individualismus, přehnaný konzum a necitlivé zacházení s přírodou. Možná nás koronavirus nutí posunout se směrem k solidaritě, empatii a vzájemné spolupráci.

Kolektivní povědomí o vzájemných vazbách narůstá, samo o sobě však nestačí k tomu, abychom dokázali Globální Vizi ihned uplatnit ve svém životě. Je potřeba převzít osobní zodpovědnost za sebe, za dění kolem nás, upřednostnit vzájemné vztahy, pečovat o ně i o naše životní prostředí.
28 dubna, 2020
Global Impact

PANDEMIC is a medical issue but not solely! It is a global phenomenon with GLOBAL IMPACT = the SUM of socio-cultural and political consequences, including the ecological...

Zobrazit více
23 dubna, 2020
Za průhlednou oponou

Jakoby vše bylo rozděleno průhlednou oponou na prostor tady a tam venku. My všichni přitom žijeme v úzkém pásmu na Zemi, ve vrstvě, celkově v bublině vzduchu...

Zobrazit více
Jsem bojovník za SVOBODU,
BÁSNÍK, který vše LEHKOSTÍ POVZNÁŠÍ,
s úctou k památce těch,
kdož zemřeli pro TEBE, posvátná SVĚTA svobodo!
SVOBODA volně se NADECHNOUT
V BEZPEČNÉM a plně PROPOJENÉM životě.
MUDr. Petr Simeon Gajdoš
Chci odebírat novinky
Tvorba a správa webu: Softmedia.cz | Designed by Kubátko | © Global Impact
usercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram