hello world!
Přihlásit se

Kraniosakrální terapie

„Jenom láska sjednocuje pohyb a klid v jedno. Naše srdce neustále mění své místo dokud nenalezne lásku, v níž může v klidu spočinout. Toto spočinutí je však samo o sobě intenzivní formou aktivity, kde se v témže bodu lásky setkávají naprostá nehybnost a neutuchající energie.“
Rabíndranáth Thákur
Základem kraniosakrální terapie je práce s bioenergetickým polem organismu. Každá živá entita vytváří elektromagneticky aktivní pole, které ji prostupuje a také obklopuje. Toto pole je výrazem samotného života a rovněž nese informace o funkcích a vjemech organismu. Toto pole se v pravidelných intervalech zvětšuje a smršťuje. Pokud je tento pohyb harmonický, připomíná to volné a neúsilné dýchání, rozepínání a stahovaní hrudníku. Proto se mluví v kraniosakrální terapii o "dechu života". Jedná se o oživující princip, vitální sílu, kterou lze terapií podpořit.  

Klíčovou roli v biodynamickém přístupu hraje aktivní naslouchání. Terapeut se ladí na jemné pohyby životní energie skrze bioenergetické pole, kterému dotykem naslouchá. Toto naslouchání umožňuje vnímat "strukturu" bioenergetického pole, vitální impulsy a energetické proudění. Terapeut na tyto impulsy organismu citlivě odpovídá nepatrnými změnami svého doteku. To vede k přirozenému posílení vlastních ozdravných zdrojů v organismu. Vzájemná interakce mezi klientem a terapeutem se děje na velmi hluboké úrovni bytí. V tomto naladění dochází k hlubokému uvolnění a spočinutí v energeticky nabitém dynamickém klidu, který utváří podmínky pro holistický posun klientova systému směrem ke zdraví. Postupně se přenastavuje energetická matrice těla, rozladěné a narušené funkce organismu se scelují a pracují v harmonické souhře. To má blahodárný vliv mimo jiné na lepší funkci orgánů, tkání a látkovou výměnu. Nastoluje se rovněž psychická pohoda a vnitřní klid. 

V integrativní kraniosakrální terapii se uplatňují techniky tradiční osteopatie, ale i modernější přístupy, jako je myofasciální relaxace a práce s biodynamickými prvky. Kraniosakrální biodynamika si získává stále větší oblibu díky hlubokým léčebným účinkům. Kraniosakrální terapii lze aplikovat samostatně nebo jako doplněk k homeopatickému a psychoterapeutickému procesu, kde podporuje jeho integraci.
Jsem bojovník za SVOBODU,
BÁSNÍK, který vše LEHKOSTÍ POVZNÁŠÍ,
s úctou k památce těch,
kdož zemřeli pro TEBE, posvátná SVĚTA svobodo!
SVOBODA volně se NADECHNOUT
V BEZPEČNÉM a plně PROPOJENÉM životě.
MUDr. Petr Simeon Gajdoš
Chci odebírat novinky
Tvorba a správa webu: Softmedia.cz | Designed by Kubátko | © Global Impact
usercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram