hello world!
Přihlásit se

Psychoterapie

„Veškerá naše lidskost je závislá na rozpoznání lidskosti v ostatních.“
Desmond Tutu
Společně s psychoterapeutkou Heidi Berger (Německo) jsme vyvinuli vlastní integrativní psychoterapeutický přístup, který jsme nazvali Human Dialogue and Encounter (HDE). Zjistili jsme, že psyché sama sebe organizuje do psychodynamických celků, které připomínají celého člověka. S těmito "lidmi" lze navázat kontakt, systematicky je poznat a odhalit jejich "prožívaný smysl". Prožívaný smysl je implicitní ucelená a smysluplná organizace subjektivní zkušenosti, která se ozřejmí pomocí strukturovaného a zároveň autentického a otevřeného dialogu.  

Vycházíme z principů humanistické psychologie. Na základě našich objevů získal "přístup zaměřený na člověka" nový a rozšířený význam. V HDE používáme účinné techniky i dalších psychoterapeutických metod, nicméně naše porozumění i metodika jsou založeny především na vlastním výzkumu a letité zkušenosti s metodou Voice Dialogue. Naše poznatky o přirozeném štěpení psyché, jejím uspořádání i vnitřních vazbách jsme shrnuli do psychologické teorie - Psychologie Subjektivních Vztahů (PS:VZ).

Integrativní přístup dle HDE znamená nejen práci s psyché, ale i s tělem a jeho energií a systemickými poli. HDE klade důraz na uvědomění a kognitivní uchopení, které umožňuje obejmout zdánlivě neslučitelné protiklady držené v mysli/těle. HDE proto vyhledávají především klienti, kteří se věnují osobnostnímu růstu a řešení psychospirituálních témat.
Jsem bojovník za SVOBODU,
BÁSNÍK, který vše LEHKOSTÍ POVZNÁŠÍ,
s úctou k památce těch,
kdož zemřeli pro TEBE, posvátná SVĚTA svobodo!
SVOBODA volně se NADECHNOUT
V BEZPEČNÉM a plně PROPOJENÉM životě.
MUDr. Petr Simeon Gajdoš
Chci odebírat novinky
Tvorba a správa webu: Softmedia.cz | Designed by Kubátko | © Global Impact
usercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram