hello world!
Sign in

Všem Nebeským Andělům (CZ)

April 24, 2020

KDO JSEM ?

věnováno milované dceři Klárce

Dr. Petr Simeon Gajdoš 29. 3. 2020, Plzeň, CZ

 

 


Jsem velké OKO NEBES,

SHŮRY sleduji tvé KROKY,

NIKDO neunikne mému ZŘENÍ,

pod průzračným PRŠIPLÁŠTĚM

SKRÝVÁM se před tvými ZRAKY.

 

Mám TŘI nebo TŘI krát TŘI hlavy,

počítej se mnou do DEVÍTI.

zahleď se do mých OČÍ a poznej barvu BLANKYTU,

prosluněný DEN, světlá MODŘ oblohy,

po západu SLUNCE, tmavá MODŘ NOCI.

 

Jsem proslulý král létajících DÝK,

oděn stále v PRŠIPLÁŠTI k SOUBOJI na NOŽE

vzývám SÍLU SLUNEČNÍHO SVĚTLA-VĚTRU.

můj HRUDNÍK je jako BALÓN,

v němž objímám všechny DĚTI MATKY země.

 

Jsem DOKTOR bez HRANIC,

SVĚTOVÝ léčitel tvých PLIC,

DÝCHÁNÍ ROZPÍNÁ a SVÍRÁ

všechny VRSTVY mého PRŮZRAČNÉHO PLÁŠTĚ,

jak tajemné pohyby SKVRNITÝCH DUCHŮ.

 

Jsem cestovatel ZROZENÝ ze VZDUCHU,

klenba mých KŘÍDEL PTAČÍCH

pozvedá mě VZHŮRU

k překonání tahu DOLŮ gravitace,

ve VZDUCHU ZÁSTĚRA, TĚŽKÁ s broky z OLOVNICE.

 

Dmu se HRDOSTÍ svou převelice,

střež se se mnou ZKŘÍŽIT cestu,

nesnáším tvé URÁŽKY a OTRÁVENÁ slova,

JEDOVATÉ VÝPARY tvého DECHU,

mám tě snad, ČLOVĚČE, nazývat são cheios de ar quente!

 

Rozpálím se HORKOSTÍ, DVA krát či TŘI krát větší rychlostí

než zbytek CELÉHO SVĚTA,

poháněn NEMILOSRDNÝM hněvem SOPKY

než zpražím tě, HŘÍŠNÉ dítě,

v návalech své ZUŘIVOSTI.

 

Jsem bojovník za SVOBODU,

BÁSNÍK, který vše LEHKOSTÍ POVZNÁŠÍ,

s úctou k památce těch,

kdož zemřeli pro TEBE, posvátná SVĚTA svobodo!

SVOBODA volně se NADECHNOUT

V BEZPEČNÉM a plně PROPOJENÉM životě.

 


Download file

Všem nebeským andělům PDF

Leave a Reply

One comment on “Všem Nebeským Andělům (CZ)”

You may like

I’m the FREEDOM-fighter,
The POET, who LIGHTEENS UP all,
Who honours the memory of those
Who died for YOU,
Sacred WORLD freedom!
The FREEDOM to BREATHE IN freely
In protected but INTERCONNECTED lives.
Dr Petr Simeon Gajdos
Subscribe to our newsletters
Created and managed by: Softmedia.cz | Designed by Kubátko | © Global Impact
usercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram